Сигурност

Натурални храни ООДЗастраховка

Всички товари, които са на съхранение в нашата логистична база на Натурални храни ООД са застраховани срещу всякакви действия в международна застрахователна компания UNICA.

Сигурност
Застраховка Карго на товара в международна застрахователна компания UNICA - Интерсервиз Узунови АД

Всички наши автомобили превозващи каквито и да са товари, имат застраховка Карго на товара в международна застрахователна компания UNICA.

Натурални храни ООДСертификати

Нашата логистична база ежегодно се одитира и сертифицира както от Българската агенция по безопасност на храните, така и от международната одитираща компания Intertek.

Сертификати - Безопасност на храните - Интерсервиз Узунови АД
Сигурност - Интерсервиз Узунови АД

Натурални храни ООДСигурност

За сигурността на вашите товари работи денонощно видеонаблюдение и жива охрана.

Натурални храни ООДОхраняем паркинг

За сигурност и удобство на нашите клиенти, осигуряваме нощуване под охрана на техните автомобили и водачите им. За хладилните автомобили разполагаме с всички видове стандарти външно електрическо захранване.

нощуване под охрана на нашия паркинг за вашите автомобили и водачите им
Call Now Button